Eksperimentarium

Spillet går ud på, at lave en velfungerende gruppe gennem rekruttering af frivillige.

 

Formålet med søndagens aktivitet var at skabe fokus på elementerne i en velfungerende spejdergruppe. Som en del af vækststrategien er styrkelsen af spejdergruppen et vigtigt element. Fungerer gruppen, er det nemmere at rekruttere ledere, bestyrelsesmedlemmer og deslige.  Det vil desuden være nemmere at fastholde og motivere lederne og gøre det enkelt at træde ind i gruppen både som frivillig og som spejder. Alt dette kan give overskud og mulighed for gruppens vækst.

Beskrivelse af aktiviteten

Tidsrammen på aktiviteten er sat til tre timer. Landstræf-appen blev på landstræf brugt til at dele deltagerne ind i hold (spejdergrupper) af ti personer på forhånd. Eksperimentariet tager udgangspunkt i, at deltagerne skal drive grupperne så langt som muligt. Spillets vigtigste valuta er frivillige, og den gruppe som har flest af dem, når det slutter, har vundet. Grupperne arbejder ud fra en lang liste af tiltag, som de kan overveje, diskutere og prioritere.

Gruppens overvejelser og løsninger i forbindelse med opgaveløsningen kan give eller koste points i spillet, i form af rekruttering af nye frivillige, fastholdelse af eksisterende frivillige eller points på et par andre vigtige variable (fx trivsel, viden, organisering, antal medlemmer, osv.

Læs også

Menu